Aktualności

„Powrót raka do potoków Sopotni” 

program realizowany przez młodzież Szkoły Podstawowej w Sopotni Wielkiej i Wójta Gminy Jeleśnia w ramach Konkursu Grantowego „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja VI”

Projekt będzie realizowany w kategorii „W zgodzie z naturą”. Podjęte działania będą polegały na przywróceniu populacji raka szlachetnego w potokach położonych na terenie wsi Sopotnia Wielka i Sopotnia Mała (w kilku wskazanych przez eksperta lokalizacjach). 

Rak szlachetny występował na tym terenie jeszcze 30 lat temu i prowadzone wstępne badania wskazują na możliwość jego reintrodukcji. Rak szlachetny kojarzył się zawsze z najwyższą klasą czystości wody. Nigdy wcześniej nie próbowano przywrócić populacji raka w potokach płynących na terenie Gminy Jeleśnia. Rozwiązania są innowacyjne nie tylko na skalę gminy, ale także na skalę kraju (w województwie śląskim podjęto skuteczną próbę restytucji jedynie raka błotnego).

Reintrodukcja raka szlachetnego w środowisku zdecydowanie poprawi stan bioróżnorodności ekologicznej. Podniesie atrakcyjność turystyczną terenów objętych akcją. Wpłynie również na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Świadomość ekologiczna społeczeństwa lokalnego to zrozumienie zależności pomiędzy właściwą gospodarką odpadami a czystością wód w rzekach. Wszystkie te działania podniosą poziom czystości potoków płynących przez teren wymienionych sołectw.

W działania projektu zostaną zaangażowani uczniowie szkoły podstawowej w Sopotni Wielkiej którzy będą monitorowali stan wody i gleby w wytypowanych lokalizacjach. Monitorowanie będą prowadzili uczniowie pod nadzorem nauczycieli.  Oprócz kontroli wizualnej pod kątem wywożenia do lasu śmieci i nieczystości, będą regularnie pobierane próbki gleby i wody w celu dokonania analizy jej stanu. Zlokalizowane zanieczyszczenia w pobliżu siedlisk raka szlachetnego będą usuwane przy współpracy z Urzędem Gminy Jeleśnia.  Poprzez te działania będzie wzrastała świadomość ekologiczna społeczeństwa lokalnego rozumiejącego zależności pomiędzy właściwą gospodarką odpadami a czystością wód w rzekach i przywróceniem populacji raka w potokach.

Program będzie realizowany od czerwca 2024 roku do października 2025 roku.


Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój

9 zwycięzców, 9 wyjątkowych inicjatyw społecznych. Kto zdobył granty?

Ambitne projekty środowiskowe, troska o zdrowie psychiczne i street art w najlepszym wydaniu. Tak hasłowo można podsumować wyniki tegorocznego naboru w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych Żywiec Zdrój. 

Znamy zwycięzców szóstej edycji programu grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne. Komisja stała przed niemałym wyzwaniem, bowiem w tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa liczba 60 wniosków, a program zwiększył zwój zasięg o kolejne gminy. 

– Wierzymy, że za wartościami, które deklaruje organizacja, powinny iść konkretne czyny, dlatego z ogromną przyjemnością angażujemy się w społeczne inicjatywy w tych miejscach, gdzie działają nasze fabryki - podkreśla Monika Wieczorek, koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w firmie Żywiec Zdrój S.A. - W tegorocznej edycji programu po raz pierwszy wychodzimy poza Żywiecczyznę. Do gmin Jeleśnia, Węgierska Górka i Radziechowy-Wieprz dołączyły kolejne: Świnna i Mirosławiec.

O granty mogły się ubiegać te wnioski, które łączą działania na rzecz dobra wspólnego z wartościami takimi, jak: troska o środowisko, dbałość o zdrowie i zdrowy styl życia, bezpieczeństwo oraz zachowanie kulturowego dziedzictwa regionu. Wartości te są szczególnie ważne również dla Żywiec Zdrój, inicjatora konkursu. Ostatecznie wyłoniono 9 zwycięskich projektów. 

Jeleśnia: mocne projekty na rzecz zasobów wodnych

Tutaj realizowane będą dwa mocne projekty środowiskowe. Pierwszy z nich zakłada próbę przywrócenia populacji raka w potokach na terenie wsi Sopotnia Wielka i Sopotnia Mała. W działania zostaną zaangażowani uczniowie Szkoły Podstawowej w Sopotni Wielkiej, którzy będą monitorowali stan wody i gleby w wytypowanych lokalizacjach. Z kolei w Zespole Szkół nr 5 w Korbielowie powstanie „Niebieska pracownia”, w której uczniowie będą poznawać tematy związane z ekologią i ekosystemami wodnymi oraz kształtować postawę odpowiedzialności za wodne zasoby.

Radziechowy-Wieprz: ekologicznie i kreatywnie

W Sopotni raki, a w gminie Radziechowy-Wieprz pstrąg i lipienie. Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki, wspólnie z kołem Polskiego Związku Wędkarskiego w Zabłociu podejmą próbę odbudowy populacji pstrąga potokowego i lipienia w Sole. Działaniom towarzyszyć będą warsztaty ekologiczne i wspólne sprzątanie brzegów rzeki. Drugi z projektów zakłada powstanie ścieżki spacerowo-przyrodniczej wzdłuż terenów atrakcyjnych przyrodniczo. Trasa poprowadzi od stacji PKP w Wieprzu aż na szczyt Grojca. Ponadto, również z inicjatywy GCKPT na ścianie Centrum Edukacji Ekologicznej powstanie wyjątkowa mozaika tematycznie nawiązująca do rzeki Soły. W projekt, dzięki jego formie warsztatowej, będą mogli zaangażować się mieszkańcy w każdym wieku, czujący potrzebę wyrażenia swojej kreatywności. 

Węgierska Górka: street art na ludowo

Wykłady ekspertów, warsztaty, gry terenowe, wspólne sprzątanie okolic i biwakowanie pod chmurką – to tylko niektóre z szeregu działań zaproponowanych przez Szkołę Podstawową im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce w ramach projektu, który rusza jeszcze w maju. Kolejnym z projektów jest propozycja Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka, obejmująca cykl warsztatów poświęconych sztuce ulicznej, połączonych z tradycyjnym dla regionu wzornictwem. Młodzież podczas spotkań rozwinie twórcze myślenie, pozna tajniki wzornictwa ludowego i tworzenia szablonów artystycznych używanych w street arcie. Finałem projektu będzie mural, który powstanie na ścianie amfiteatru w Węgierskiej Górce. 

Świnna: zdrowie psychiczne jest ważne

Założeniem projektu Żywieckiej Fundacji Rozwoju jest profilaktyka zdrowia dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie gminy Świnna. Projekt zakłada 60 godzin warsztatów profilaktycznych, dotyczących kontaktów rówieśniczych, roli emocji, radzenia sobie ze stresem i hejtem, zrównoważonego korzystania ze sprzętu elektronicznego, rozwijania pasji i zainteresowań. W ramach projektu odbędą się również prelekcje dla rodziców pn. „Uważny rodzic – symptomy zachwiania dobrostanu u dzieci i młodzieży”. 

Mirosławiec: duży festiwal z LIS-em w tle

Projekt będzie integralną częścią Festiwalu „Siedem stron świata”. W jego ramach odbędą się warsztaty dotyczące znaczenia wody w ekosystemie. Uczestnicy będą budować zbiorniki na deszczówkę, poznawać walory łąki kwietnej, sadzić drzewa i poznawać historię recyklingu zużytych banerów reklamowych. Odbędą się również warsztaty reporterskie, gdzie pod okiem zawodowych reporterów uczestnicy stworzą minireportaże o środowisku naturalnym w gminie Mirosławiec. Ponadto w ramach festiwalu odbędą się dwa panele dyskusyjne.

Wszystkie projekty ruszają już z końcem maja. Te mniejsze zakończą się jeszcze w tym roku, większe potrwają do października 2025 roku. Zachęcamy do śledzenia postępów na stronie www.lis-zywiec-zdroj.pl. Szukajcie również LIS-a na facebookowym profilu: facebook.com/LokalneInicjatywySpoleczne. 

Foto: „W splocie z naturą” jeden z blisko 70 projektów, które w ciągu 6 edycji programu LIS otrzymały grant.  (fot. Dawid Wojtyła).

(Materiał powstał na zlecenie Żywiec Zdrój S.A., fundatora Programu Grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne).

Strażacki konkurs plastyczny

Podsumowanie etapu powiatowego „Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego 2024”. 🚒

🧠Tematyka konkursu obejmowała udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych.

🤝Organizatorem konkursu był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Żywcu, Nadleśnictwo Węgierska Górka i Szkoła Podstawowa w Sopotni Wielkiej.

Powiatowe eliminacje OTWP

Szczepan Olberek reprezentował zwycięzca eliminacji gminnych reprezentował naszą szkołę na eliminacjach powiatowych konkursu pożarniczego - gratulujemy.

Spotkanie absolwentów

Spotkanie rocznika 1988 dwadzieścia lat po ukończeniu gimnazjum

Konkursy Przedmiotowe

Z wielką radością informujemy, że MAKSYMILIAN OLBEREK,  uczeń klasy VIII, został LAUREATEM Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2023/2024.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. 

Jesteśmy bardzo dumni i serdecznie gratulujemy!!!

Życzymy kolejnych sukcesów w dalszej nauce!!!

Kampania Społeczna aweSOMe

Szanowni Państwo

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej aweSOMe

aweSOMe jest to inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ochrony małoletnich przed wszelkimi formami krzywdzenia. Nazwa „aweSOMe” jest tu szczególnie wymowna, ponieważ w języku angielskim słowo „awesome” oznacza coś, co budzi podziw, zachwyt, jest niesamowite. W kontekście tej kampanii, nazwa ta niesie za sobą przesłanie o budowaniu silnej, pozytywnej i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci, gdzie ich prawa są szanowane i chronione, a dorośli są świadomi oraz zaangażowani w zapewnienie im takiego środowiska. Jednocześnie nawiązuje ona do SOM – Standardów Ochrony Małoletnich – których wprowadzenie należy do obowiązków KAŻDEJ Instytucji pracującej z dzieckiem. 

Zapraszam do zapoznania się ze stroną internetowa kampanii społecznej

 https://scal.beskidy.pl/index.php/awesome/

Komunikat

Zapisy dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeleśnia rozpoczynają się w terminie: od 1 lutego 2024 r.  do 14 lutego 2024 r. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Zarządzenia  Nr 6.2024 Wójta Gminy Jeleśnia z dnia 11.01.2024 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Sopotni Wielkiej można odebrać w placówce od 1 lutego. Wypełniony wniosek składają Państwo w przedszkolu (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00) w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2024 roku.

Półfinały Debat Oxfordzkich 2023r.

"Social media korzystnie wpływają na komunikację międzyludzką". z taką tezą zmierzyła się nasza drużyna podczas półfinałów Debat Oxfordzkich organizowanych przez Żywiecka Fundacja Rozwoju. Mieliśmy ogromną przyjemność rywalizować z drużyną SP nr 9 w Żywcu. Tym razem oddajemy palmę pierwszeństwa kolegom i koleżankom z Żywca, którzy przeszli do finału. My kończymy naszą przygodę na półfinałach. Dziękujemy za wspólny czas i trzymamy kciuki za naszych dzisiejszych oponentów. To była dla nas świetna przygoda.

Infolinia 

Infolinia dla dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Eliminacje Turnieju Debat Oxfordzkich 2023r.

W dniu 16.11.2023r. Odbyły się powiatowe eliminacje Turnieju Debat Oxfordzkich Szkół Podstawowych. W eliminacjach tych uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sopotni Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleśni reprezentowali Gminę Jeleśnia z niezwykłym zaangażowaniem i talentem. To wydarzenie, zorganizowane przez Żywiecką Fundację Rozwoju, zgromadziło młode umysły z różnych szkół, dając im platformę do wymiany poglądów i rozwijania umiejętności debatowania.

Drużyna z Sopotni Wielkiej awansowała do dalszego etapu, który odbędzie się 30.11. Dodatkowym powodem do dumy jest Zuzanna Kołda, mówczyni z tej szkoły, która otrzymała indywidualne wyróżnienie za swój wkład w debatę.

Debaty Oxfordzkie, zwane również debatami w stylu brytyjskim, to format debaty, w którym dwie strony - "za" i "przeciw" - argumentują na rzecz lub przeciwko określonej tezie. Każda strona składa się z kilku mówców, którzy przedstawiają swoje argumenty, a następnie odpierają argumenty przeciwników. Jest to doskonała metoda na rozwijanie umiejętności publicznego przemawiania, krytycznego myślenia oraz zdolności do konstruktywnej argumentacji i obrony własnych przekonań.

Udział w debatach oxfordzkich ma ogromny wpływ na rozwój młodych ludzi. Po pierwsze, uczy ich, jak przekonywać i być przekonywanym, co jest niezbędne w demokratycznym społeczeństwie. Po drugie, debaty te rozwijają umiejętności badawcze, ponieważ uczestnicy muszą dokładnie poznać temat, by skutecznie argumentować. Po trzecie, debatowanie wzmacnia zdolności komunikacyjne uczniów, ucząc ich, jak wyrazić swoje myśli w sposób jasny i przekonujący. Wreszcie, doświadczenie to kształtuje umiejętność słuchania i szacunku dla odmiennych opinii, co jest kluczowe w zrozumieniu złożoności współczesnego świata.

Sukces uczniów ze Szkół Podstawowych nr 4 w Sopotni Wielkiej i nr 2 w Jeleśni w Turnieju Debat Oxfordzkich jest więc nie tylko triumfem ich indywidualnych umiejętności, ale również świadczy o znaczeniu takich inicjatyw edukacyjnych w kształtowaniu przyszłych pokoleń. Dzięki ich wysiłkom i osiągnięciom Gmina Jeleśnia może być dumna z młodych ludzi, którzy reprezentują ją na arenie intelektualnej.

oGrajMatme

Pierwsze wyzwanie z Minecraft Education za nami!

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie oGRAJmatmę - Laboratoria Przyszłości z Minecraftem. W wyniku współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Microsoft w ramach programu Laboratoria Przyszłości nasi uczniowie mają szansę na naukę w uwielbianym przez nich sześciennym świecie.

11 Listopada - Święto Niepodległości

Corocznie uczniowie naszej szkoły pamiętają o postawie patriotycznej i o godzinie 11:00 wspólnie odśpiewują Hymn Polski upamiętniając Święto Odzyskania Niepodległości

Dzień Komisji Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klasy I

Za nami obchody Dnia Komisji Narodowej - w ramach święta uczniowie przebrani za nauczycieli wzięli stery edukacji w swoje ręce i prowadzili zajęcia. Odbyło się również Ślubowanie na którym uczniowie klasy I zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności szkolnej.

Noc Bibliotek 2023

Zapraszamy na relację z ogólnopolskiej Nocy Bibliotek.📸

📘⭐🌙🌌🌠😴📘⭐🌙🌌🌠😴📘⭐🌙

Na uczestników czekała "sala kinowa"🎬🎥 wraz z "małą gastronomią", czyli popcornem, pyszną lemoniadą i sokami🍿🧋🍶🧃.

Tegoroczne hasło akcji to „Absurd nie czytać”.📚❣️ Pani Ania z biblioteki przygotowała półkę 📖📘📚 ze specjalnie dobranymi na tę okoliczność lekturami. 

Najważniejszy był jednak "nocny seans filmowy"🎬🎦, w czasie którego wspólnie obejrzeliśmy wyjątkową i przepiękną animację lalkową pt. „Pamiętniki Tatusia Muminka”. To polska koprodukcja na podstawie ukochanych książek Tove Jansson. Sentymentalna gratka dla nieco starszych i coś całkowicie odmiennego dla młodych widzów, którzy mogą poznać Muminki na nowo.

Ekologia z Ozobotami

Ekologia z ozobotem - utrwalenie zasad sortowania odpadów i wprowadzenie w świat programowania. Zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku-Białej. Dziękujemy za wizytę w naszej szkole i świetne zajęcia.

Babia Góra 2023

Klasy 4-8 kontynuują górskie tradycje - 2 października zdobyły Babią Górę. Widoki były cudowne - mgła, że wyciągniętej ręki nie było widać :-) ale i tak bawiliśmy się świetnie :-)

Piknik ekologiczny

Pomimo niesprzyjającej pogody 30 września w naszej szkole odbył się piknik ekologiczny. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania. Szczególne podziękowania dla p. wójt Anny Wasilewskiej za wsparcie inicjatywy, strażakom z OSP Sopotnia Wielka, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gminie Jeleśnia oraz wszystkim dzieciom, rodzicom i pracownikom szkoły.

Wrzesień w szkole

Za nami wrześniowe spotkanie z teatrem oraz warsztaty z Debat Oksfordzkich

Witamy na Stronie Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną oraz z działaniami naszej szkoły zarowno w zakresie edukacji jak i wychowania.

Zachęcamy do zapoznania się